Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Making a regular campaign into an autoresponder email

So you've created a new campaign, in your Campaigns page... and now you want to use it as a Autoresponder email. Fantastic, you've come to the right place.

When you click the Clone button on any campaign in your Campaigns page, an exact copy of that campaign will be created. You can also use this very same button to clone that regular campaign into an Autoresponder email!
Click the Clone button

Pro tip: Make sure you create your Autoresponder first! That way, you'll be able to tell GoDaddy Email Marketing exactly where to put the cloned campaign.

When you're ready, just click the Clone button, and select the Autoresponder option from the overlay page that pops up.

Choose the correct campaign from the list of all your Autoresponders, and then click the Clone button. GoDaddy Email Marketing will take care of the rest for you. Go to Autoresponders under the Add-ons menu, to check out your new addition.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.