Making Workspace Email your Default Program for 'mailto' Links

If you installed the Workspace Desktop Email Notifier, you can set Web-Based Email as your default program when clicking a 'mailto' link on a website. For more information, see

.

Note: The Email Notifier is only available for Windows®.

To Make Web-Based Email Your Default Program for 'Mailto' Links

  1. Click Start, and then click All Programs.
  2. Click Workspace, and then click Desktop Tools.
  3. Click Email and then select Enable mailto: links.
  4. Click Close.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.