Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Manage a database in my Web & Classic Hosting account

After you set up a database in your Web & Classic Hosting account, you can log in to your account manager and manage your database.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Under Web Hosting, choose the account you want to use, and click Manage.
  3. In the Databases section of the Hosting Control Panel, click the icon for the type of database you want to manage. Here you can create new databases, delete databases, or make changes to existing databases.
  4. Depending on the type of database you have, you can click phpMyAdmin or Admin Tool to access more advanced management functions.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.