Trợ giúp

Đại lý cơ bản & chuyên nghiệp Trợ giúp

Manage discount pricing for my reseller customers

You can enable or disable discount pricing for specific customers. Discount pricing lets customers, such as family members or business partners, purchase products and services for prices less than your retail rates.

  1. Sign in to your Reseller Control Center (use your GoDaddy username and password).
  2. Go to Reports and select Customer Lookup.
    From Reports, click Customer Lookup
  3. Enter information about the customer you want to manage discount pricing for, and click Search.
  4. Choose a name to view their information.
  5. Select or deselect the Discount Shopper check box.
    Check or uncheck Discount Shopper

Note: You don't earn commissions on purchases made by discount shoppers.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.