Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Manage DNS Templates

When you create DNS templates and apply them to your domains, you can save time by applying record settings to multiple zone files (domain names) at once, rather than manually entering the settings for each domain name individually.

You can add, apply, edit, or delete DNS templates in your account at any time.

Task Article guide
Add a DNS template Add DNS Templates
Apply a DNS template Apply DNS Templates
Edit a DNS template Edit DNS Templates
Delete a DNS template Delete DNS Templates

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.