Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Manage DNSSEC for my domain

Domain Name Security Extensions (DNSSEC) add an extra layer of security to your domain names by attaching digital signatures to their DNS information. For more information, see DNSSEC FAQ. See the following table for instructions on how you want to manage DNSSEC through your DS records.

Task Article guide
Add DS records Add a DS record
Edit DS records Edit a DS record
Delete DS records Delete a DS record

You can manage DS records for the following domain name extensions:

Note: Not all DNSSEC fields are supported for all domain name extensions. See About Self-Managed DNSSEC for information on how these fields are used by each domain name extension.

If you have a Premium DNS account, we can fully manage the DNSSEC for you. For more information, see Enable DNSSEC in my Premium DNS account.

More Info:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.