Trợ giúp

Trình dựng website 7 Trợ giúp

Manage Email Contacts

You can change existing email contacts to add new information plus other fields, or delete a contact.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Scroll down to the Contacts panel and click Manage your contacts.
  Click Manage your contacts in Contacts panel
 4. Choose the contact you want to change and click Edit.
  Click Edit to change a contact

  Note: To remove a contact, click in that row and click the Delete button.

 5. Type in any field to change its contents, or click Add another field to do exactly that by typing in a new name and clicking Add.
  Click Add to create a new field

  Note: Enter your information once the new field appears. Added fields are only visible when you're editing a contact. They are hidden when you're in list view.

 6. Click Save Changes, and you will return to the contact list view.
  Click Save Changes when you're done

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.