Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Manage preset profiles

A Preset Profile lets you customize specific domain settings and apply those settings to multiple domains at once. You can save time with updates to contact information, auto-renew options and nameservers. Learn more about preset profiles with our step-by-step guides.

Related step

More info

  • You can also organize your domains with Folders.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.