Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Manage Preset Profiles

Preset Profiles let you select a combination of preset attributes that you can automatically apply to your domains. You create the profile in your Domain Manager and specify which attributes to add, including locking, automatic renewal, forwarding, nameservers, and contacts. Once you create the profile, you can add domains to the profile to update them.

Preset Profile articles
Create a Preset Profile
Add a domain to a Preset Profile
Delete a domain from a Preset Profile
Edit a Preset Profile
Delete a Preset Profile

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.