Manage push notifications with GoDaddy Investor

The GoDaddy Investor app offers push notifications. Customers will be prompted to enable push notifications upon the initial install of the Investor app.

Note: Push notifications are supported on auctions that are ending in 15 minutes. The notification may be triggered when the user is outbid, is watching the auction, or is bidding on that auction.

  1. Open the Investor app on your device (either iOS or Android).
  2. Tap Text Icon (Menu).
  3. Tap Notifications.
  4. Toggle on the Notifications button to ensure that notifications are enabled.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.