Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Manage Secondary DNS

If you have a Premium DNS account, you can enable Secondary DNS, which backs up all of your DNS zone files to a secondary nameserver. If you enable Secondary DNS and your primary nameservers go down, your secondary nameservers receive and process requests, so your domain won't ever go offline.

Click the link in the table below depending on how you want to use Secondary DNS.

What do you want to do?
I want to Learn more about Secondary DNS
I want to Enable Secondary DNS with GoDaddy nameservers as masters
I want to Enable Secondary DNS with GoDaddy nameservers as slaves
I want to Disable Secondary DNS

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.