Managing a Google Plus Page in Get Found

When a business signs up for Get Found, we create a Google My Business account if the business does not already have such an account or a Google Plus page. The new Google My Business account is synced to your Get Found profile and updated automatically.

However, if you want to edit your G+ page directly or post updates to your timeline, you need to ask the Get Found team to add you and any other users as managers.

Use these steps in composing your email message if you know the address associated with the verified GoDaddy Get Found account. (Otherwise, see the next section.)

 1. In your email's From field, enter the email address associated with the verified GoDaddy Get Found account.
 2. In your To field, enter: get-found-manager@godaddy.com.
 3. In your Subject field, enter: Get Found G+ Manager Request
 4. In the email's Body field, enter:
  Please add the following email addresses as a manager on the Google+ Page created by Get Found for [Business Name on Get Found Account]: [email address to be added].
 5. Send the email.
Or

Use these steps in composing your email message if you do not know the address associated with the verified GoDaddy Get Found account.

 1. In your email's From field, simply use your default email address.
 2. In your To field, enter: get-found-manager@godaddy.com
 3. In your Subject field, enter: Get Found G+ Manager Request
 4. In the email's Body field, enter:
  Please add the following email addresses as a manager on the Google+ Page created by Get Found for [Business Name on Get Found Account], [your Shopper ID]: [email address to be added].
 5. Send the email.

Please allow 72 hours for our team to process your request. Once it’s been processed, an invitation email from ‘The Google+ Team’ will be sent to the requested email address. The invitation must be accepted before you can begin to manage your Google+ Page.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.