Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Managing a Premium Quick-Install Application Subscription through a Partner Site

You can use GoDaddy Hosting Connection to modify your subscription to premium quick-install applications.

To Modify Your Premium GoDaddy Hosting Connection Application Subscription through a Partner Site

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. In the Tools section of the Hosting Control Panel, click the GoDaddy Hosting Connection icon.
  5. Click the My Applications tab.
  6. Click the name of the appropriate application.
  7. Click the Service URLlink. This will take you to the partner page where you can manage your premium subscription.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.