Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Managing Archives in Quick Shopping Cart

Quick Shopping Cart® lets you archive orders you no longer want to view or factor into your reports. These might include orders you create for testing or canceled orders. Archiving lets you work with more manageable list of orders on the Manage Orders screen, and your reports reflect accurate data. However, archived orders remain saved in your account. You may still export and print them, or restore them at any time.

For more information, see Managing orders .

Archiving Orders

You can archive orders so they don't factor into your reports or other administrative functions.

To Archive Orders

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, go to the Orders section, and then select Manage Orders.
 5. Select the orders you want to archive, and then click Archive.
 6. Select Yes, and then click OK. The order is archived.

Searching Archived Orders

Searching the orders you archived lets you determine whether you need to restore them, and you can maintain a complete order history.

To Search Archived Orders

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, go to the Orders section, and then select Manage Orders.
 5. From the Search for Orders section, click Advanced Search, select Yes from the Archived menu, and then click Go. Your archived orders display.
 6. To view order details, go to the order you want to view, and then in the Invoice # column, click the invoice number. The order displays on the View/Edit Orders screen.

Restoring Archived Orders

If you no longer want an order to remain archived, you can easily restore it.

To Restore Archived Orders

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, go to the Orders section, and then select Manage Orders.
 5. From the Search for Orders section, click Advanced Search, select Yes from the Archived menu, and then click Go. Your archived orders display.
 6. Select the order you want to restore, and then click Archive.
 7. Select No, and then click OK. The order is restored.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.