Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Managing Calendar Resources

Resources in Calendar represent facilities and equipment, such as meeting rooms, auditoriums, projectors, and other shared office equipment. When scheduling events, you can schedule resources to indicate that they are in use at that time.

Resources must be added to groups. Only the group's users with Admin permissions can schedule resources, unless the resource is Public, which lets any group member schedule its use.

You can add resources to existing groups or when you create a group.

Note: Consider making a group just for your resources, and make all members of your organization members of the group. If you make the resources in the group Public, anyone can schedule a resource and all other users can see the resource's availability.

To Add Resources to Existing Groups

  1. Log in to Calendar.
  2. From the Groups section, right-click the group you want to use, and then select Edit Resources.
  3. Complete the Enter Resource name and Description fields.
  4. (Optional) To make the resource's calendar available to other groups, select Public.
  5. Click Add Resource.
  6. Click Save & Exit.

To delete a resource, right-click its group, select Edit Resources, and then click Delete next to the resource.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.