Trợ giúp

Đại lý cơ bản và chuyên nghiệp Trợ giúp

Managing Discount Pricing for Your Reseller Customers

In your Pro or Basic Reseller account, you can enable or disable discount pricing for specific customers. Discount pricing lets customers, such as family members or business partners, purchase products and services for prices less than your retail rates.

To Manage Discount Pricing for Your Reseller Customers

  1. Log in to the Reseller Control Center.
  2. Go to the Reports tab.
  3. From the Customers menu, select Customer Lookup.
  4. Enter search criteria to find the customers you want to manage discount pricing for, and then click Look Up Customers.

    Note: To display all results for your search criteria, leave the For field blank.

  5. Select the customer name to view the customer dashboard.
  6. Select or deselect the box in the Discount Pricing column to toggle discount pricing.

    Note: You do not earn commissions on purchases that discount shoppers make.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.