Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Managing Domain Names Using GoDaddy.com Mobile

Manage your domain name portfolio on the go with GoDaddy.com Mobile. You can change your domain's nameservers, forwarding address, and more.

To get started, you need GoDaddy.com Mobile installed on your mobile device. See one of these articles for installation information:


Installing GoDaddy.com Mobile on Your Android Device
Installing GoDaddy.com Mobile on Your BlackBerry

To Manage Domain Names Using GoDaddy.com Mobile

 1. From the GoDaddy.com Mobile menu tap Log In and enter your Username and Password, and then tap Log in.
 2. From the GoDaddy.com Mobile menu tap Management.
 3. Tap Domain Management.
 4. Tap the domain name you want to manage.
 5. Tap one of the following options to manage it:
  • DNS Management— Update your domain name DNS settings.
  • Forward— Manage your domain name forwarding.
  • Domain Contact Info— Modify your domain name registrant, administrative, technical, and billing contact information.
  • Nameservers— Change your domain name nameservers.
  • Auto Renew— Select On to automatically renew your domain name on its expiration date.
  • Locking— Select Off to unlock your domain name and allow its transfer to another registrar.
 6. Tap either Done or Save Changes.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.