Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Managing email notifications

When you mark orders as shipped, Quick Shopping Cart® automatically sends your customers email notifications. This feature is active by default but you can disable it.

You can also use Quick Shopping Cart to manually send your customers email notifications when their orders partially ship.

For example, if you send a customer part of their order but another part awaits shipment by a warehouse, you can send the customer an email notification that part of their order shipped.

For information about changing the content of automatic notifications, see Customizing email templates .

To Disable Shipment Notifications

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Set Up menu, go to the Operations section, and then select Email Notices.
 5. Go to the Email Preferences section, and then select Do not send Order Shipped emails to customers.
 6. Click OK. Shipment notifications are disabled.

To Send Partial Shipment Notifications

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, go to the Orders section, and then select Manage Orders.
 5. Open the partially shipped order.
 6. From the Send Email menu, select Shipment Status.
 7. Select that products that shipped, and then select OK. The partial shipment notification is sent.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.