Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Managing Files in Online Storage

Manage your Online Storage's® files on the go with Online Storage Mobile.

Tap a folder to open the contents of that folder.

Tap a file to open a menu to perform the following actions:

  • Share — Email a link, which is valid for seven days, to download the file.
  • Delete — Delete the file from your Online Storage account.
  • Open — Open text, image, music, video, or spreadsheet files.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.