Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Managing layout pods

The layout in Workspace Webmail 6 features pods designed to let you move seamlessly between daily tasks. You can arrange these pods in any order you like, within the sidebars bordering your reading panes. Simply click and hold the icon in the upper-left corner, and then drag the pod to its new spot.

You can put up to four pods in the same place. They display your system folders — such as the Inbox and Trash, any folders you create to organize your messages, and any Workspace applications you might have in your account, such as Calendar and Online Storage.Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.