Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Managing Python Script File Extensions

You can run both Python versions 2.3 and 2.4. Files running under different versions of Python can all use the same .py extension if the version is specified in the script itself. To specify the version, type one of the following at the top of a Python script:

Python 2.3

#!/usr/bin/python2.3

Python 2.4

#!/usr/bin/python2.4

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.