Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Managing ratings and reviews

Ratings and reviews in Quick Shopping Cart® can increase your sales online and your credibility to shoppers. With this feature, customers can rate your products on a five-star scale and leave reviews about them.

You remain in control by knowing who's leaving ratings and reviews, and can accept or decline them at any time. Customers must sign in to your Quick Shopping Cart account to leave reviews. For information about Quick Shopping Cart memberships, see Managing members .

To Enable Ratings and Reviews in Quick Shopping Cart

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart Account list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, go to the Catalog section, and then select Reviews.
 5. Click the Preferences tab, and then select On to enable reviews.
 6. If you want to receive email notifications when you receive new reviews, in the Notify me of new reviews section, select Whenever I receive one.
 7. In the New review notification email address field, enter the email address where you want to receive new review notifications, and then click OK.

To Approve or Deny Ratings and Reviews in Quick Shopping Cart

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart Account list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, go to the Catalog section, and then select Reviews.
 5. From the Reviews tab, select the reviews you want to manage, and then select either Approve or Deny. Approved reviews display on your storefront when you publish.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.