Trợ giúp

Đại lý cơ bản và chuyên nghiệp Trợ giúp

Managing Social Media Links on Your Reseller Storefront

On your Basic or Pro Reseller storefront, you can display social media links that let your customers easily view your Facebook®, LinkedIn®, Twitter®, and Google+™ pages.

Links to your social media pages display in your storefront's footer.

If you need to change which social networking sites your storefront links to, you can add or remove links at any time.

Adding Social Media Links

In the Reseller Control Center, you can add links to social networking sites.

Note: If you have not already done so, we recommend setting up accounts with your favorite social networking sites before adding links to your storefront.

To Add Social Media Links

 1. Log in to your Reseller Control Center.
 2. Go to the Storefront tab, and then click Social Media.
 3. Add any of the following social media links to your storefront:
  • Show a Facebook link on my storefront — Select this option, click Connect to Facebook, and then log in to Facebook. Click Log In with Facebook, and then click Allow. In the Reseller Control Center, select the personal profile or business page you want to connect to.

   Note: To securely log out of your Facebook account or to connect to a different Facebook account, click Log out of Facebook. Logging out does not remove the Facebook link from your storefront.

  • Show a LinkedIn link on my storefront — Select this option, and then click Connect to LinkedIn. Enter your Email and Password, and then click Ok, I'll Allow It. Your LinkedIn profile ID displays.

   Note: To connect to your LinkedIn account, you must have a public profile on LinkedIn. For more information, see LinkedIn's Public Profile page.

  • Show a Twitter link on my storefront — Select this option, and then enter your Twitter username.
  • Show a Google+ link on my storefront — Select this option, and then enter your Google+ Page ID. For more information, see How do I find my page or profile ID?
 4. Click OK. Links to your social media pages display as icons in your storefront's footer.

Removing Social Media Links

If you no longer want social media links to display on your storefront, you can easily remove them.

To Remove Social Media Links

 1. Log in to your Reseller Control Center.
 2. Go to the Storefront tab, and then click Social Media.
 3. Deselect the social media links you want to remove.
 4. Click OK. Deselected links no longer display on your storefront.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.