Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Managing the Layout

InstantPage® gives you several options for the layout of your content blocks. You might want to experiment with different layouts to find one that best fits your site.

To Manage the Layout

  1. Log in to your InstantPage account. You can also log in by going to your InstantPage site, clicking Owner Login, and then entering the login information for your InstantPage account.
  2. From the Layouts tab, go to Choose a Layout, and then select either Side Menu or Top Menu. Each displays your content block in a different format.
  3. From Choose an Alignment, select Left Side, Centered, or Right Side. You can change your selection at any time.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.