Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Managing Your Account

From the My Account interface on GoDaddy Auctions®, you can easily track and manage your bids and auctions.

To Manage Your Account in GoDaddy Auctions

  1. Log in to GoDaddy Auctions. Your Account Manager displays.
  2. Click Auctions.
  3. Click My Account.

You can view the domains you are bidding on, watching, or selling, sort the order in which domains display, and enter bids or offers.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.