Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Managing Your Calendar Users

After setting up other users' Calendar accounts, you can manage them through the Workspace Control Center. This lets you launch, delete, or move users' Calendar accounts.

Note: Only users with access to the customer account containing the Calendar accounts can manage individual Calendar accounts. Being a Calendar user does not provide this feature.

To Manage Calendar Accounts

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Calendar.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. From the Actions column, click the action you want to perform:
  • Launch Calendar — Open the user's Calendar account. This does not require a password.
  • Edit Calendar — Edit the Calendar user's email address by entering a new email address, and then clicking OK.
  • Move Calendar Account — Move the user's Calendar account to a different Calendar plan by selecting the new plan, and then clicking OK.
  • Delete Calendar Account — Remove the Calendar user's account.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.