Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Managing Your DNS Zone Files in Parallels Plesk Panel

The instructions in this article apply only to Parallels Plesk Panel 9.

Parallels Plesk Panel automatically creates a DNS zone when you create a domain. However, Parallels Plesk Panel administrators can customize DNS zones for their own domains.

Note: 99% of the time, you will not need to modify your DNS zones. Be very careful when making changes to your zone file. Improper DNS setup can make you website, email, and FTP services unavailable.

To View and Manage the Zone File for a Specific Domain

  1. Log in to Parallels Plesk Panel as an Admin.
  2. From the list of domains at the bottom of the page, click on the domain name you want to work with.
  3. Under the Services group, click the DNS button.

From the DNS Zone Properties screen, you can add/remove zone records, change zone types, or turn off the local DNS service for your domain.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.