Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Managing Your Server through Gateway

If you have a server that uses Gateway (more info), you can find a lot of information about your it in the management interface, as well as perform important tasks, such as resetting your server's password and launching its control panel.

To Access Your Server's Gateway

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Servers.
  3. Next to the server you want to use, click Manage.

Server Details & Resources

Most of the information you need about your server, including your resource usage, IP address, username, and active sites displays right here.

Control Panel Sites

How you managed which element depends on which control panel you're using:

cPanel (Linux)

Sites — Click Manage cPanel.

Server — Click Manage Server (WHM).

Plesk (Windows)

Sites & Server — Click Manage Server (Plesk).

Server Management

Use the following sections to manage your server:

Section Use it to...
Power Restart your VPS.
Access Reset your VPS's root password.
Settings Change your VPS's hostname, server name, and Admin (Root) access.
Backups Create or use a backup of your server

Monitoring

Managed and Fully Managed Servers include 24/7 monitoring by NodePing. Click View Details for the monitoring report.

Patching

Managed and Fully Managed Servers include automatic patching through Windows or cPanel (Linux). Click View History for a detailed report for the most-recently-patched files.

Support

All servers can access support chat, a Feedback & Support forum, as well as our top-rated help content.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.