Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Managing your settings

For each website you have associated with Search Engine Visibility, you can modify the settings.

To Modify Your Search Engine Visibility Settings

  1. From the Search Engine Visibility manager home page, select Settings on the tool bar.
  2. In the website Address field, confirm that the website you want to manage is displayed. If not, click the magnifying glass next to the website address on the far right to switch to another Search Engine Visibility account.
  3. From the Country menu, select your country.
  4. If applicable, select an additional region of that country.
  5. Select if this website contains adult content.
  6. Click Save.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.