Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Managing Your Windows Dedicated Server

Use the Dedicated Hosting Manager to perform basic account management, including account setup and monitoring of bandwidth usage. The Dedicated Hosting Manager also allows you to request a power cycle and submit trouble tickets for problems related to your dedicated server.

To access the Dedicated Hosting Manager

  1. Log in to your Account Manager.
  2. From the Hosting and Email list, select Servers.
  3. Next to the server you want to use, click Launch.

For information on logging in to your server to perform more advanced management tasks, see:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.