Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Manually add your email address to Outlook 2016 (Windows)

If you don't want to use the Outlook 2016 auto-discovery email set up, or its not working properly, you can manually add your email address to Outlook 2016 on Windows.

 1. In the search box on the taskbar, type "control panel" and then select Control Panel.
  Click Start menu, select Control Panel
 2. Click User Accounts and then Mail (Microsoft Outlook 2016).
  Click Mail
 3. Click Show Profiles.
  Click Show Profiles
 4. Click Add.
  Click Add
 5. In Profile Name, enter whatever you want the new profile's name to be, and then click OK.
  Enter Profile Name, click OK
 6. Select Manual setup or additional server types, and then click Next.
  Select Manual setup or additional server types, click Next
 7. Select Office 365, enter your email address and click Next.
  Select Office 365, click Next
 8. When you see a Office 365 sign in page, enter your email address and click Next.

  Note: You may be prompted with two sign in options after entering your email address. Use the Work or School account option.

  Enter your email address
 9. Enter your Office 365 email password and click Sign in. It can take a couple minutes to sign in and configure your email account. Click Done to close out the window.
  Sign in to Office 365
 10. Click Finish to complete the set up.
  Finish Setup

You now should be able to open Outlook and send and receive your Office 365 email. See the More info section below if you continue to have issues with account set up.

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.