Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Manually add your email address to Outlook 2016 (Windows)

If you don't want to use the Autodiscover feature to set up your email, or it's not working properly, you can manually add your email address to Outlook 2016 on Windows.

 1. From the Start Menu, open your Control Panel.
 2. Select User Accounts > Mail (Microsoft Outlook 2016).
  Click Mail
 3. Select Show Profiles.
  Click Show Profiles
 4. Select Add.
  Click Add
 5. For Profile Name, enter whatever you want the new profile's name to be, and then select OK.
  Enter Profile Name, click OK
 6. Select Manual setup or additional server types, and then select Next.
  Select Manual setup or additional server types, click Next
 7. Select Office 365, enter your email address, and select Next.
  Select Office 365, click Next
 8. When you see the sign-in page, enter your email address and select Next.

  Note: You may be prompted with two sign-in options after entering your email address. Use the Work or School account option.

  Enter your email address
 9. Enter your Office 365 email password and Sign in. It can take a couple minutes to sign in and configure your email account. Select Done.
 10. Select Finish to complete the setup.
  Finish Setup

Related step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.