Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Manually apply changes to enhance my website's search rank

Sometimes, we’re unable to drop the search phrases directly into your website ourselves because we don’t have access to your website’s code. For those cases, we created step-by-step instructions that make it easy for you to do it yourself. When you’re finished, your site will be fully optimized with the keywords we’ve chosen for you.

  1. When you finish your Search Engine Visibility wizard and you see the Great job! message, click Download changes.
    Click Download changes
  2. Once it downloads, open the file, and follow the directions about which words should be added or replaced with the specific terms provided.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.