Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Manually configure email set up on Thunderbird

Learn how to manually configure your Workspace Email account settings on Thunderbird, in case the account detection tool fails. (Set up your email using an auto discovery tool.)

 1. If Thunderbird does not accept your account information, click Manual config. Click manual config
 2. Enter the IMAP SSL settings:
  Server hostname Port SSL/TLS Authentication
  Incoming (IMAP) imap.secureserver.net 993 SSL Normal password
  Outgoing (SMTP) smtpout.secureserver.net 465, 587 SSL Normal password
  Username Workspace Email address

  Note: You can also use POP3 to configure your Workspace Email account settings. See Use POP settings to add my Workspace Email to an email client.

 3. Click Re-test.
  Click re-test
 4. Click Done.
 5. Test that your email is set up properly by sending yourself a message from your webmail. When you receive it, reply from Thunderbird to test your outgoing server settings.

  Note: If Thunderbird still cannot verify your account information, please contact customer support

More info

Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products. Thunderbird is a trademark of the Mozilla Foundation in the United States and/or other countries. All rights reserved.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.