Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Manually copy WordPress site into another folder

You may need to copy your WordPress site from one folder to another in the same hosting account, but it takes a few more steps than simply copying the files.

Note: Give yourself 30-60 minutes to complete all five parts.

This procedure will walk you all the way through manually copying a WordPress site into another folder in the same hosting account.

Manually copying a WordPress site into another folder has these five parts:

  1. Part 1: Create a new database for your site to use.
  2. Part 2: Export the database from the old database.
  3. Part 3: Import the database into the new database you want to use.
  4. Part 4: Copy the files into the new folder.
  5. Part 5: Update the connection strings to connect to the new database

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.