Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Marking Messages as Read or Unread

Through Workspace Webmail, you can mark received messages as read or unread.

To Mark a Message as Read or Unread

  1. Click the name of the folder that contains the message you want to mark.
  2. Select the check boxes of one or more email messages.
  3. From the Apply This Action list, select Mark as Unread or Mark as Read.
  4. Click Apply.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.