Chứng nhận SSL Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Mất bao lâu để cấp chứng nhận của tôi?

Nhiều yếu tố quyết định thời gian phát hành chứng nhận SSL, chẳng hạn như loại chứng nhận, những gì chúng tôi cần xác thực và tốc độ phản hồi của bạn với thông tin được yêu cầu. Dưới đây là tóm tắt ngắn gọn theo loại chứng nhận:

Chứng nhận SSL xác thực miền (DV) - Tên miền được xác thực, có nghĩa là chúng tôi cần xác minh rằng bạn duy trì quyền kiểm soát miền. Nếu bạn cung cấp tất cả các tài liệu được yêu cầu và chúng tôi có thể nhanh chóng xác thực nó, chúng tôi có thể cấp chứng nhận trong vòng vài phút.

Chứng nhận SSL xác thực tổ chức (OV) - Tên miền và công ty đã được xác thực, có nghĩa là chúng tôi cần xác minh quyền kiểm soát miền và tính hợp pháp của doanh nghiệp bạn, thường bằng cách gọi điện trong giờ làm việc bình thường. Nếu bạn cung cấp tất cả các tài liệu được yêu cầu, chúng tôi có thể mất từ hai đến năm ngày làm việc để xác minh và cấp chứng nhận.

Chứng nhận SSL xác thực mở rộng (EV) - Chứng nhận EV yêu cầu xác thực rộng rãi nhất. Chúng tôi xác minh quyền kiểm soát miền và tính hợp pháp của công ty bạn bằng cách kiểm tra tên hợp pháp, địa chỉ, số điện thoại, giám đốc điều hành và các thông tin khác mà bạn gửi kèm theo yêu cầu. Quá trình này có thể liên quan đến rất nhiều thư từ qua email với các chuyên gia SSL của chúng tôi, vì vậy đừng ngần ngại đặt câu hỏi.