Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Mật khẩu trong Dịch vụ lưu trữ Linux

Bạn có thể cần biết hai hoặc ba mật khẩu và tên người dùng khác nhau cho tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của mình. Rất nhiều! Việc bảo mật tài khoản và website của bạn chắc chắn sẽ tốt hơn, nhưng không dễ quản lý như vậy. Dưới đây là một số điều quan trọng cần biết về những mật khẩu đó.

Mật khẩu tài khoản GoDaddy và mật khẩu cPanel của bạn không giống nhau

Bạn thiết lập tên người dùng và mật khẩu GoDaddy khi thiết lập tài khoản với chúng tôi và bạn sử dụng chúng khi đăng nhập vào tài khoản GoDaddy để truy cập Bảng điều khiển tài khoản của bạn.

Khi chúng tôi thiết lập tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của bạn (còn được gọi là "cung cấp"), chúng tôi sẽ tạo tên người dùng và mật khẩu cPanel để có thể cài đặt cPanel cho tài khoản của bạn. Bạn không thể thay đổi tên người dùng cPanel đó và chúng tôi không hiển thị cho bạn mật khẩu đó vì lý do bảo mật.

Bạn nên thay đổi mật khẩu cPanel trước khi bắt đầu sử dụng tài khoản của mình

Ngay sau khi thiết lập tài khoản, bạn nên thay đổi mật khẩu cPanel thành mật khẩu mà bạn biết trước khi bắt đầu sử dụng tài khoản. Ví dụ: nếu bạn biết mật khẩu đó, bạn có thể đăng nhập trực tiếp vào Quản trị viên cPanel mà không cần thông qua Bảng điều khiển tài khoản của bạn.

Tên người dùng và mật khẩu cPanel của bạn hoàn toàn giống với tên người dùng và mật khẩu FTP chính của bạn

Nếu bạn định sử dụng FTP để di chuyển các tập tin website vào tài khoản của mình , ứng dụng FTP sẽ yêu cầu nhập tên người dùng và mật khẩu. Đó là nơi bạn có thể sử dụng tên người dùng và mật khẩu cPanel - chúng giống nhau.

Hoặc nếu nhà thiết kế / nhà phát triển web của bạn định di chuyển các tập tin đó bằng FTP, thì bạn cần cung cấp cho họ tên người dùng và mật khẩu để truy cập tài khoản của bạn. Cách tốt nhất để làm điều này là thêm một người dùng FTP khác vào tài khoản để bạn có thể chỉ định một tên người dùng và mật khẩu hoàn toàn khác cho người dùng đó. Sau đó, bạn có thể cung cấp những thông tin xác thực đó cho nhà phát triển web của bạn thay vì thông tin đăng nhập "của bạn".

Tên người dùng và mật khẩu WordPress của bạn phải là duy nhất cho WordPress

Cho dù bạn đã cài đặt WordPress trong quá trình cấp phép hay sau này với Installatron, bạn sẽ được yêu cầu chỉ định tên người dùng và mật khẩu WordPress. Bạn có thể đặt những thông tin này giống như thông tin đăng nhập tài khoản hoặc cPanel ... nhưng chúng tôi không khuyến nghị điều đó. Để bảo mật tài khoản và website của bạn, tên người dùng và mật khẩu WordPress của bạn phải là duy nhất, không giống với bất kỳ tên người dùng hoặc mật khẩu nào khác.

Xem thêm thông tin