Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Mẫu đăng ký

Bài viết này đề cập đến một sản phẩm cũ không còn khả dụng cho khách hàng mới.

Mẫu đăng ký là mẫu thu thập email của GoDaddy Sử dụng các biểu mẫu này để tạo hộp đăng ký hoặc liên kết trên website, blog hoặc trang xã hội của bạn. Tất cả các liên hệ đăng ký thông qua các biểu mẫu của bạn sẽ được tự động thêm vào danh sách người đăng ký trong tài khoản của bạn.

  1. Để tạo một mẫu đăng ký mới, nhấp vào hình thức đăng ký, ở phía trên cùng của trang GoDaddy Email Marketing của bạn.
  2. Nhấp vào Thêm biểu mẫu đăng ký , ở bên phải.
  3. Nhấp vào Lưu thay đổi , ở cuối thanh bên bên phải.

Voilà! Bạn đã tạo một mẫu đăng ký mới! Còn nhiều thứ khác mà bạn có thể tùy chỉnh, nhưng điều đó bao gồm những điều cơ bản.

Xem thêm thông tin