Gen 3 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Máy chủ chuyển tiếp email của máy chủ của tôi là gì?

Tất cả các máy chủ của chúng tôi đều sử dụng debrelay.secureserver.net .

Máy chủ của bạn phải gửi thư bằng máy chủ chuyển tiếp của chúng tôi. Điều này ngăn chặn việc lạm dụng mạng của chúng tôi và giúp đảm bảo khách hàng của chúng tôi không bị đưa vào danh sách chặn vì sử dụng cùng mạng với người gửi thư rác.

Phần lớn, bạn không cần phải lo lắng về những cài đặt này trừ khi có thứ gì đó không hoạt động hoặc bạn muốn sử dụng một trình nền máy chủ thư khác trên máy chuyên dụng của mình.

Lưu ý: Máy chủ của chúng tôi có giới hạn email gửi đi là 5000 mỗi ngày. Nếu bạn cần gửi hơn 5000 email mỗi ngày, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng .