Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Merge GoDaddy accounts

If you'd like to merge GoDaddy accounts, you need to contact customer support.

To chat with our support team, visit our Contact Us page and click Chat Now.
click chat now to start live chat

If live chat isn't available, on the same page look under Call us for support phone numbers.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.