Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Account Management Trợ giúp

Merge GoDaddy accounts

If you'd like to merge GoDaddy accounts, you need to contact our GoDaddy Guides.

To chat with a Guide, visit our Contact Us page and select Chat Now.
select chat now

If live chat isn't available, look for our support numbers and hours under Call Us.