Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Mời người được ủy quyền truy cập vào tài khoản GoDaddy của tôi

Bạn có thể mời người được ủy quyền (như nhà thiết kế hoặc nhà phát triển web) truy cập vào các sản phẩm GoDaddy trong tài khoản của bạn. Người được ủy quyền có thể mở và sử dụng sản phẩm của bạn nhưng họ không thể xem hoặc thay đổi thông tin tài khoản như phương thức thanh toán và mật khẩu của bạn.

Lưu ý: Bạn đang muốn tìm kiếm để gán truy cập ủy quyền cho các miền của mình? Bạn có thể thay đổi quyền thư mục ủy quyền của miền.

  1. Truy cập GoDaddy của bạn Cài đặt tài khoản. Nếu bạn chưa đăng nhập, bạn sẽ được nhắc cần đăng nhập.
  2. Nhấp vào Quyền truy cập của người được ủy quyền.
  3. Trong phần Những người có thể truy cập tài khoản của tôi, bạn hãy nhấp vào Mời truy cập.
  4. Nhập Tên và Địa chỉ email của người bạn mời.
  5. Chọn một trong các cấp độ truy cập. Nếu bạn không rõ cấp độ truy cập là gì, hãy xem phần giải thích về các cấp độ truy cập.
  6. Nhấp vào Mời. Chúng tôi sẽ gửi lời mời truy cập tài khoản của bạn qua email cho người đó. Khi người đó chấp nhận lời mời, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn. Vậy là xong!

Các bước liên quan

Thêm thông tin

  • Tìm hiểu thêm về Quyền truy cập ủy quyền.
  • Để chấp nhận lời mời truy cập tài khoản của bạn, người được ủy quyền phải có tài khoản GoDaddy. Chúng tôi sẽ yêu cầu họ tạo một tài khoản nếu họ chưa có.
  • Các thư mời đang chờ xử lý không thể hủy được và sẽ hết hạn nếu không được chấp nhận trong vòng 48-72 giờ.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.