Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Microsoft Edge: clear your cache

If you're having problems viewing your website, you can try clearing your cache and then revisiting your site.

 1. Select the Icon of three horizontal dots Settings and more menu.
 2. Select Settings.
 3. Select Privacy and services from the left-hand navigation bar.
 4. In the Clear Browsing Data area, select Choose what to clear.

  Note: Selecting Cookies and website data can also help resolve some issues you might have but deleting your cookies will remove any passwords you store in your browser.

 5. Select only Cached images and files.
 6. Select Clear now.
  Select cached images and files only

Related step

 • Try viewing your website again.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.