Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Máy chủ tên miền và DNS
Kết nối miền của bạn với email, website và các dịch vụ khác thông qua quản lý DNS
Sắp xếp các miền của tôi
Giữ cho miền của bạn có tổ chức và quản lý quyền truy cập của người được ủy quyền với các thư mục và hồ sơ