Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Migrate account failed

We were unable to migrate your site, please try again. Or, try the steps below to troubleshoot the issue.

  1. Make sure your site is not in maintenance mode.
  2. Make sure you're not using a custom login page.
  3. Make sure your site isn't hosted by WordPress.com, if it is you'll need to contact their Support.

For more help, please contact support.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.