Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Migrate my website in GoDaddy Pro to another server

You can migrate a website to another server by using a backup created in GoDaddy Pro.

Note: You need to enable Premium Backups in order to clone the website.

 1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
 2. Click Sites in the left sidebar.
 3. Hover over the website and click Backups.
  Open Backups
 4. Select the date of the backup and click the backup in Backup name section.
 5. Click Clone and then click Same domain on a new server.
 6. Type the destination IP or temporary URL and then click Test URL.
 7. Fill in Connection Information form with the destination FTP and Database credentials.

  Note: We recommend that you use different databases for the source and destination websites. If you use the same database, use a different database prefix for the destination.

 8. Click Test Credentials.

  Note: If the test is not successful, double check the info that you've filled in.

 9. Optional: Fill Create new admin form. If the form is left blank, WordPress admin from the backup will be used.
 10. Optional: Type the new database prefix in Change prefix section. If left blank, the prefix from the source website will be used.
 11. Optional: Enable or disable Search Engine Visibility. This option is set to Do not change by default.
 12. Click Clone.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.