Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Migrate my WordPress site manually

Manually moving a WordPress site into your Pro Managed WordPress account is complex and can be confusing if you don't know your way around a couple of pieces of software generally used by IT people - specifically, an FTP client like FileZilla, an SSH client like Terminal, the old-school command line interface, and phpMyAdmin, a database management app.

Note: Give yourself 30-60 minutes to complete all six parts.

This procedure will walk you all the way through manually moving a WordPress site into your GoDaddy Pro Managed WordPress account. This procedure may not work for moving a WordPress site into a different hosting environment. Try this procedure only if the auto-migration tool wasn't able to move your WordPress site on its own.

Manually moving a WordPress site into your Managed WordPress account has these six parts:

Note: Each of these parts assume you already have a Pro Managed WordPress account.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.