Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Miền của tôi tại công ty khác

Nếu tên miền của bạn ở tại công ty đăng ký khác hoặc trong tài khoản TÊN_CÔNG TY khác, thì chúng tôi cần bạn thêm những thông số CNAME, MX và SRV vào nameservers của miền đó, trước khi bạn bắt đầu sử dụng Email Doanh nghiệp của bạn. Thông tin chi tiết thông số chính xác ở trong tài khoản Email Doanh nghiệp của bạn.

  1. Đăng nhập tài khoản của bạn tại công ty khác.
  2. Thông số CNAME: Tìm nơi để thêm thông số CNAME, và nhậpthông tin chi tiết chúng tôi chỉ dẫn trong tài khoản của bạn.
  3. Thông số MX: Tìm nơi để thêm thông số MX, và nhậpthông tin chi tiết chúng tôi chỉ dẫn trong tài khoản của bạn.
  4. Thông số SRV: Tìm nơi để thêm thông số SRV, và nhậpthông tin chi tiết chúng tôi chỉ dẫn trong tài khoản của bạn.

Nếu bạn có thông số đích đến cho thư hiện hữu trên miền của bạn, bạn cần phải xóa các thông số cũ, trước khi Email Doanh nghiệp của bạn hoạt động. Nếu bạn thay đổi bất kỳ chi tiết nào về các thông số thì có thể mất đến 24 giờ để có hiệu lực.

Bước kế tiếp

  • Hãy yêu cầu TÊN_CÔNG TY kiểm tra cài đặt DNS mới của bạn, bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn, và nhấp Tôi đã cập nhật cài đặt này. Vui lòng kiểm tra! Bạn sẽ nhận được một email khi địa chỉ Email Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng sử dụng!

Thêm thông tin

Bạn có thể cài đặt máy chủ email, khi Email Doanh nghiệp của bạn sẵn sàng:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.