Miền Con Là Gì?

Miền con là phần mở rộng của tên miền của bạn mà bạn có thể chuyển tiếp đến các URL hoặc chỉ đến các địa chỉ IP và thư mục trong tài khoản lưu trữ của bạn. Ví dụ, bạn có thể tạo một miền con cho các bức ảnh trên trang của bạn được gọi là "ảnh" mà có thể truy cập được thông qua URL pics.coolexample.com bên cạnh www.coolexample.com/pics. Thật dễ dàng để tạo một địa chỉ web dễ nhớ cho các khu vực nội dung riêng của trang của bạn bằng cách sử dụng miền con.

Bạn có thể thêm tới 100 miền con cho mỗi tên miền. Bạn cũng có thể thêm nhiều cấp độ miền con. Ví dụ, bạn có thể thêm info.blog.coolexample.com để chuyển tới một khu vực cụ thể hơn nữa trên trang web của bạn. Mỗi miền con có thể dài tối đa 25 ký tự.

Những bước kế tiếp


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn bạn đã phản hồi
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Chúng tôi cần làm gì để hữu ích hơn?