Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Miền Con Là Gì?

Video này và thông tin bên dưới video sẽ giải thích miền phụ là gì và cách sử dụng miền phụ để chuyển hướng đến URL hoặc trỏ đến các địa chỉ IP và thư mục bên trong tài khoản lưu trữ.

Thật dễ dàng để tạo một địa chỉ web dễ nhớ cho các khu vực nội dung riêng của trang của bạn bằng cách sử dụng miền con. Ví dụ, bạn có thể tạo một miền con cho các bức ảnh trên trang của bạn được gọi là "ảnh" mà có thể truy cập được thông qua URL pics.coolexample.com bên cạnh www.coolexample.com/pics.

Bạn có thể thêm tới 100 miền con cho mỗi tên miền. Bạn cũng có thể thêm nhiều cấp độ miền con. Ví dụ, bạn có thể thêm info.blog.coolexample.com để chuyển tới một khu vực cụ thể hơn nữa trên trang web của bạn. Mỗi miền con có thể dài tối đa 25 ký tự.

Bước tiếp theo

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.