Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Miền nào của tôi sẽ được quét?

Khi bạn thiết lập tài khoản Bảo mật website cho một tên miền, chương trình này sẽ chỉ quét đúng miền hoặc miền phụ mà bạn nhập trong quá trình thiết lập.

Ví dụ: nếu bạn thiết lập Bảo mật website cho coolexample.com, chương trình sẽ không quét blog.coolexample.comstore.coolexample.com. Chương trình sẽ quét các thư mục theo miền bạn chọn khi thiết lập, vì vậy nếu bạn thiết lập Bảo mật website cho coolexample.com, chương trình cũng sẽ quét coolexample.com/blog.

Nếu bạn muốn chương trình Bảo mật website quét các miền phụ hoặc tên miền riêng biệt, bạn cần mua tín dụng Bảo mật website cho từng tên trang ở đây . Ví dụ: nếu bạn muốn quét coolexample.com, blog.coolexample.com, coolexample.net, bạn cần mua ba tín dụng Bảo mật website.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.