Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Độ mạnh của mã hóa dữ liệu và thuật toán băm

Tất cả các chứng nhận của chúng tôi (SSL và xác thực mã/trình điều khiển) đều cung cấp:

Mã hóa 256 bit
Thuật toán băm SHA-2

Nếu máy chủ web của bạn hoặc trình duyệt của khách truy cập không hỗ trợ mã hóa 256 bit, thì chứng nhận SSL của bạn sẽ tự động quay lại cấp độ mã hóa có số lượng bit thấp hơn.

Bước tiếp theo

Lưu ý

1 Tất cả các chứng nhận phải sử dụng SHA-2, ngoại trừ trường hợp chứng nhận xác thực mã SHA-1 tiếp tục được dùng để ký vào các tập tin sử dụng trên Windows Vista và các phiên bản Windows trước đó. Bạn có thể tìm thông tin thêm về các ngoại lệ đối với xác thực mã của Microsoft trong bài viết Quy trình xác thực mã và đóng nhãn thời gian của Windows.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.